Manuela Prosperi

ohne Titel
ohne Titel   Gouache, 2007, 40x60cm