Manuela Prosperi

Ohne Titel
Ohne Titel   Gouache, 2007, 40x60cm